Thống kê số lượng đăng ký cấp sao bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án
  • Tổng số yêu cầu: 9196
  • Tổng số yêu cầu được giải quyết: 3770
  • Tổng số yêu cầu bị từ chối: 374

NHẬP NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CẤP SAO BẢN ÁN, TÀI LIỆU QUA MẠNG

Thông tin chung
Đối tượng đăng ký
Cấp Tòa án giải quyết
Tên Tòa án giải quyết
*
Thông tin cá nhân
Họ và tên
*
Ngày/tháng/năm sinh
*
Đối tượng xin sao cấp
*
Số CMND/Căn cước
*
Ngày cấp
Nơi cấp
Số điện thoại liên hệ
*
Thư điện tử
*
 
Lưu ý: Thư điện tử dùng để thông báo tiến độ xử lý đơn yêu cầu của bạn
Nơi thường trú(đã đăng ký thường trú)
*
Nơi ở hiện tại
*
Thuộc tỉnh/TP
*
Thông tin hồ sơ xin cấp
Loại án/Hồ sơ
Danh sách tài liệu
*
Tên người bị kết án/Người được tuyên không phạm tội/Pháp nhân thương mại phạm tội/ Nguyên đơn, bị đơn/ Người khởi kiện, người bị kiện/ Người yêu cầu mở thủ tục phá sản
*
Năm xét xử sơ thẩm
*
* Đề nghị bạn cung cấp ít nhất 1 trong 4 thông tin dưới đây:
Số bản án/QĐ
(1)
Ngày, tháng, năm của bản án/QĐ
(2)
Tên Tòa án xét xử sơ thẩm
(3)
Tội danh/Việc kiện
(4)
Mục đích đề nghị cấp sao tài liệu
*
Số lượng cần sao
*
Hình thức trả hồ sơ
*
Mã xác thực
*
File đính kèm định dạng file phải là .pdf, hoặc là file ảnh .jpg
CMND/Căn cước Mặt trước
*
CMND/Căn cước Mặt sau
*
Đơn xin cấp sao
*